XU HƯỚNG TOÀN CẦU gia cầm năm 2014: Gia cầm trở thành loại thịt đầu bảng ở châu Á

Đăng lúc: Thứ năm - 23/10/2014 21:34 - Người đăng bài viết: thanhtu

XU HƯỚNG TOÀN CẦU gia cầm năm 2014: Gia cầm trở thành loại thịt đầu bảng ở châu Á

Sản lượng thịt gia cầm toàn cầu được dự báo tăng 1,6 phần trăm trong năm 2014, theo Terry Evans, một nhà phân tích ngành công nghiệp nói trong phần đầu tiên của loạt phim năm 2014 về Xu hướng gia cầm toàn cầu, và dự kiến ​​sẽ vượt qua thịt lợn trong năm 2020. Châu Á chiếm hơn một phần ba sản lượng thịt gà trên thế giới.

Trong cả ngắn hạn và dài hạn, triển vọng đối với thịt gia cầm, đặc biệt là thịt gà, thì các nhà sản xuất đều sẽ ổn. Sau hai năm khó khăn do chi phí thức ăn cao và dịch bệnh kéo đến năm 2013, hiện nay chăn nuôi gà đã được tăng trưởng. Sau khi đạt được 2,7% tăng trong năm 2012, tốc độ tăng trưởng về sản lượng thịt gia cầm giảm xuống còn 1,5% trong năm 2013. Ước tính mới nhất cho thấy năn 2014 có thể tăng 1,6%.

Về lâu dài, theo một báo cáo triển vọng của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), sản lượng thịt gia cầm trong 10 năm đến năm 2023 sẽ tăng trưởng khoảng 2,3% mỗi năm cho khoảng 134.500.000 tấn khiến ngành này sẽ trở thành ngành lớn nhất từ năm 2020 trở đi (Sơ đồ 1).

(Trong sơ đồ: Beef / veal: Thịt bò, pig meat: thịt lợn, poultry meat: thịt gia cầm, sheep meat: thịt cừu)

Sơ đồ 1.  Ngành chăn nuôi gia cầm sẽ trở thành ngành lớn nhất từ năm 2020 trở đi

Mức tăng trưởng này so với 1,2% cho thịt bò và thịt lợn, 2,3% cho thịt cừu và 1,6% cho tất cả. Do đó, thịt gia cầm sẽ chiếm khoảng 27 triệu tấn hoặc hơn một nửa của sự gia tăng tổng sản lượng thịt của một số 53 triệu tấn từ năm 2013 đến 2023.

Xu hướng gia cầm toàn cầu 2014

Thịt gia cầm Hình 1 sẽ trở thành ngành hàng thịt lớn nhất thế giới năm 2020 (triệu tấn)

Figure 1. Poultry meat will become the largest meat sector in the world by 2020 (million tonnes)

Thịt gà đại diện cho khoảng 88 phần trăm sản lượng thịt gia cầm toàn cầu. FAO ước tính sản lượng thịt gia cầm trên toàn thế giới sẽ lên tới khoảng 108,7 triệu tấn trong năm 2014, thịt gà từ 95,5 và 96 triệu tấn.

Từ năm 2000 đến 2012, số lượng gà giết mổ trên toàn thế giới đã tăng từ 40,635 triệu đến 59.861 triệu con, trong khi mức trung bình trọng lượng mổ thịt mỗi con tăng từ 1,44kg đến 1,55kg.

Số lượng gia cầm giết thịt ở châu Á đã tăng từ 14,687 triệu đến 24,723 triệu con trong giai đoạn này. Trọng lượng thịt mổ tăng từ khoảng 1,3 kg ở vùng này, nhưng ở châu Mỹ nó tăng từ 1,67kg lên 1,93kg.

Các phân tích khu vực sản xuất thịt gà bản địa toàn cầu (Bảng 1) cho thấy, trong năm 2012 - dữ liệu mới nhất của FAO, thì Mỹ chiếm 43% trong tổng số gần 93 triệu tấn, châu Á chiếm 34%, Châu Âu gần 17%, Châu Phi 5% và châu Đại Dương <1%.

Trở lại năm 2000, tỷ lệ tương ứng là khoảng 46, 32, 16,5 và 1%, tương ứng. Vì vậy, thị phần của tổng số toàn cầu của châu Á đã tăng lên không có lợi cho các nước châu Mỹ. Sản xuất gia cầm bản địa ở đây từ các loại gia cầm nuôi nông hộ và lượng thịt gia cầm bán con sống.

Bảng 1: gà toàn cầu sản xuất thịt

Vùng

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013E

2014F

Sản xuất gà bản địa (triệu tấn)*

Châu phi

2,8

3,3

3,4

3,7

4,0

4,2

4,5

4,6

4,6

4,7

4,7

Châu Mỹ

27,1

32,7

33,7

35,0

37,5

36,9

38,6

39,8

40,1

40,6

41,3

Châu Á

18,6

22,4

23,5

25,0

26,2

28,0

29,2

29,9

31,4

31,8

32,1

Châu Âu

9,3

10,9

10,8

11,6

12,1

13,3

13,9

14,6

15,4

15,9

16,5

Đại tây dương

0,7

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

Thế giới

58,5

70,3

72,3

76,2

80,7

83,4

87,3

90,1

92,7

94,2

95,8

Sản lượng gà thịt (triệu tấn)

Thế giới

50,1

63,1

64,3

68,3

72,8

73,6

78,2

81,2

83,2

84,1

85,3

  • Sản xuất gia cầm bản địa ở đây từ các loại gia cầm nuôi nông hộ và lượng thịt gia cầm bán con sống
  • F 2014 = Dự báo của USDA về sản lượng thịt gà thịt (broiler).
    Số liệu của các vùng có thể không được dùng để làm tròn tổng thế giới.
    Nguồn: FAO cho số liệu gà, USDA cho số liệu gà thịt
 

Ước tính của chúng tôi cho năm 2013 và 2014 cho thấy trong khi thịt gia cầm tăng 1,6% và 1,7%, tương ứng, thì năm 2015 sản lượng sẽ tăng hơn 2% và sẽ đến 98 triệu tấn.

Trong phần dưới của Bảng 1 trình bày các số liệu ước tính sản xuất gà thịt trên thế giới của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Chúng xấp xỉ khoảng 90% số liệu gà của FAO đưa ra, trong đó gồm các loại gà mái thải loại và gà trống giống cùng với các loại gà khác. Số liệu của USDA cho thấy sản lượng vào năm 2013 và năm 2014 tăng thêm 1,1% và 1,4%, tương ứng, so với 4,3% đạt được từ năm 2000 đến năm 2012.

Từ năm 2000 đến năm 2012, sản xuất thịt gà ở châu Á tăng thêm 4,5% mỗi năm, nhanh hơn so với trung bình toàn cầu là 3,9% (Bảng 1 và Sơ đồ 2) và đó là lý do tại sao khu vực này chiếm 31,8-33,9% đầu ra. Tuy nhiên, sự gia tăng đã giảm trong năm 2013 và 2014, còn khoảng 1%/ một năm.

Sơ đồ 2. Sản xuất thịt gà bản địa (triệu tấn) (Asia = Châu á, World = Thế giới)

Sản xuất thịt gà châu Á được trình bày trong Bảng 2 và xếp hạng quốc gia trong Bảng 3.

Bảng 2 sản xuất thịt gà bản địa ở châu Á ('000 tấn trọng lượng đã xé toang ruột)

 

2000

2005

2008

2009

2010

2011.00

2012

Afghanistan

13.2

30.4

20.7

20.0

24.9

21.8

9.2

Armenia

0.4

3.9

3.9

2.9

4.9

4.3

5.9

Azerbaijan

16.2

31.8

49.3

65.6

62.8

69.1

86.8

Bahrain

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

Bangladesh

92.9

129.9

149.4

156.0

160.1

162.4

163.6

Bhutan

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Brunei Darussalam

10.5

9.1

13.0

13.1

14.1

18.5

18.9

Campuchia

19.5

17.2

19.0

22.9

19.5

18.9

18.9

Trung Quốc, Hồng Kông

-

-

-

-

-

-

-

Trung Quốc, Ma Cao

1.2

1.3

1.0

1.3

1.3

1.1

1.1

Trung Quốc, đại lục

8426.9

9399.3

10748.6

11145.7

11566.8

11556.1

12667.2

Trung Quốc, Đài Loan

630.6

554.7

521.6

541.5

557.7

588.9

543.7

Síp

31.6

32.8

28.0

27.0

26.9

26.5

24.7

Georgia

13.9

16.2

10.8

11.2

10.2

10.7

10.4

Ấn Độ

865.4

1403.1

1883.8

2086.8

2193.1

2206.2

2219.0

Indonesia

806.6

1125.1

1349.5

1404.4

1539.5

1664.8

1751.7

Iran.

804.0

1245.9

1578.5

1997.5

1875.4

1913.5

1956.3

Iraq

73.7

84.1

48.3

33.1

48.2

81.6

84.8

Israel

270.1

369.8

439.5

435.6

449.4

479.4

479.4

Nhật Bản

1193.0

1271.1

1368.0

1412.4

1415.6

1376.5

1443.2

Jordan

118.1

132.2

141.4

154.8

188.5

192.0

191.8

Kazakhstan

32.9

43.7

60.9

73.1

98.5

96.7

96.2

Triều tiên

26.8

35.8

31.9

31.9

31.9

31.9

33.0

Hàn Quốc

373.3

483.6

508.5

550.4

587.6

616.2

624.1

Kuwait

31.1

31.4

35.2

40.9

40.3

38.6

39.6

Kyrgyzstan

4.6

5.4

5.8

4.0

4.0

6.0

6.0

Lào

9.6

15.4

16.5

17.4

19.3

19.9

20.3

Lebanon

104.2

121.3

134.6

128.6

127.6

129.3

130.3

Malaysia

713.9

916.1

1001.7

1083.0

1213.9

1249.8

1279.2

Mông Cổ

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

Myanmar

212.4

560.4

797.3

922.9

1015.6

1078.7

1079.7

Nepal

12.6

15.3

16.5

16.5

16.5

36.1

40.3

Palestine

68.3

65.0

47.0

47.3

52.0

52.0

52.0

Oman

4.2

5.8

5.3

5.4

5.6

5.6

5.7

Pakistan

327.3

385.4

599.1

650.3

706.0

768.0

776.0

Philippines

531.8

648.6

812.0

826.0

868.2

905.6

947.3

Qatar

4.2

5.3

6.9

7.3

7.3

9.2

9.8

Ả Rập Saudi

482.1

536.5

562.4

566.6

576.8

576.3

572.3

Singapore *

-

-

-

-

-

-

-

Sri Lanka

62.7

96.7

102.2

99.0

102.0

102.1

104.1

Syry

106.0

160.4

178.3

182.2

188.9

177.2

136.4

Tajikstan

0.1

0.1

0.9

4.2

0.1

1.7

0.5

Thái Lan

1051.0

1006.6

1156.1

1152.0

1218.9

1256.0

1263.4

Đông Timor

1.0

0.7

0.8

0.8

0.7

0.7

0.8

Thổ Nhĩ Kỳ

634.9

943.2

1086.0

1317.9

1449.2

1613.4

1723.9

Turkmenistan

6.0

14.0

19.0

19.5

19.5

20.0

21.0

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

25.0

34.3

33.4

37.8

39.6

40.6

41.1

Uzbekistan

15.7

20.9

23.4

24.1

25.9

30.0

30.8

Việt Nam

294.5

320.9

445.8

526.9

454.8

492.1

523.7

Yemen

65.2

112.3

134.7

137.7

143.7

149.1

151.4

Châu á

18590.0

22443.9

26197.6

28006.5

29174.6

29895.8

31386.1

* Dưới 50 tấn

Nguồn: FAO

Bảng 3: gà bản địa xếp hạng sản xuất thịt ở châu Á trong năm 2012 (000 tấn)

Nước / lãnh thổ

Sản xuất
('000 tấn)

Nước / lãnh thổ

Sản xuất
('000 tấn)

Trung Quốc, đại lục

12,667.2

Palestine

52.0

Ấn Độ

2,219.0

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

41.1

Iran Isl. Đại diện.

1,956.3

Nepal

40.3

Indonesia

1,751.7

Kuwait

39.6

Thổ Nhĩ Kỳ

1,723.9

Triều tiên

33.0

Nhật Bản

1,443.2

Uzbekistan

30.8

Malaysia

1,279.2

Síp

24.7

Thái Lan

1,263.4

Turkmenistan

21.0

Myanmar

1,079.7

Lào

20.3

Philippines

947.3

Campuchia

18.9

Pakistan

776.0

Brunei Darussalam

18.9

Hàn Quốc

624.1

Georgia

10.4

Ả Rập Saudi

572.3

Qatar

9.8

Đài Loan

543.7

Afghanistan

9.2

Việt Nam

523.7

Kyrgyzstan

6.0

Israel

479.4

Armenia

5.9

Jordan

191.8

Oman

5.7

Bangladesh

163.6

Ma Cao

1.1

Yemen

151.4

Đông Timor

0.8

Syri.

136.4

Bahrain

0.8

Lebanon

130.3

Tajikstan

0.5

Sri Lanka

104.1

Bhutan

0.3

Kazakhstan

96.2

Mông Cổ

0.1

Azerbaijan

86.8

Singapore

*

Iraq

84.8

Trung Quốc, Hồng Kông

*

 

* Dưới 50 tấn.  Nguồn: FAO

Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính sản lượng thịt trong Bảng 4. Số liệu đây ước tính Trung Quốc chỉ sản xuất khoảng một triệu tấn trong hai năm do dịch cúm gia cầm…

Bảng 4: Các nhà sản xuất gà hàng đầu ở châu Á (000 tấn)

 

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014F

Trung Quốc

9.269

10.2

10.35

11.291

11.84

12.1

12.55

13.2

13.7

13.35

12.7

Ấn Độ

1080

1900

2000

2240

2490

2550

2650

2900

3160

3450

3725

Thổ Nhĩ Kỳ

662

978

946

1012

1170

1250

1420

1619

1707

1760

1810

Thái Lan

1070

950

1100

1050

1170

1200

1280

1350

1550

1500

1600

Indonesia 

804

1126

1260

1295

1350

1409

1465

1515

1540

1550

1565

Nhật Bản

1091

1166

1258

1250

1255

1283

1295

1251

1325

1329

1335

Malaysia 

650

860

922

931

930

1014

1140

1174

1210

1245

1265

Iran 

586

673

691

710

722

745

765

785

805

820

840

2014F = dự báo , Chân gà đã được loại trừ, Nguồn: USDA

Sản xuất chủ yếu là Trung Quốc, trong năm 2012, chiếm gần 12,7 triệu tấn hoặc hơn 40% của tổng số khu vực 31,4 triệu tấn. Bảng 3 cho thấy tám quốc gia khác, mỗi nước sản xuất hơn một triệu tấn một năm, đã có một kết hợp của một số lượng 12,7 triệu tấn chiếm thêm 40,5% của tổng số.

Số liệu của USDA về sản xuất thịt, trong đó bao gồm ước tính cho cả năm 2013 và 2014 (Bảng 4 và Hình 3), cũng cho thấy một hình ảnh tương tự như thể số liệu của FAO. Tuy nhiên, một sự khác biệt về số liệu từu Iran mà hai tổ chức này đưa ra

Hình 3 hàng đầu sản xuất thịt gà thịt ở châu Á (000 tấn)

Hình 3 cho thấy trong khi các nước sản xuất hàng đầu gà thịt theo USDA và làm thế nào các ngành công nghiệp của họ đã phát triển từ năm 2000, bức tranh dài hạn cho một số cầu thủ chủ chốt từ năm 1990 (Hình 4-7) cho thấy rõ rệt xu hướng khác nhau.

Sản lượng thịt của Trung Quốc bùng nổ hơn tám% mỗi năm từ năm 1990 đến năm 2012 Tuy nhiên, một đợt bùng phát cúm gia cầm tháng 3 năm 2013 đã có một tác động đáng kể vào nguồn cung cấp, trong đó mũi tụt dốc từ mức đỉnh năm 2012 là 13,7 triệu tấn lên 13,4 triệu tấn trong năm sau và hơn nữa để ước tính khoảng 12,7 triệu tấn vào năm 2014 (hình 4).

Hình 4: sản xuất thịt gà thịt ở Trung Quốc đã tăng gấp năm lần kể từ năm 1990 (triệu tấn)

Ấn Độ, nước sản xuất lớn thứ hai ở châu Á và thứ tư trên thế giới, là một trong những mở rộng ngành công nghiệp thịt nhanh nhất trên thế giới với tốc độ tăng trưởng trung bình 13% một năm kể từ năm 1990 (Hình 5).

Hình 5. Công nghiệp gà thịt ở Ấn độ tăng 20 lần từ 1990 ('ngàn tấn)

Ngành công nghiệp đi qua một giai đoạn khó khăn trong năm 2012 với mức tăng trưởng trượt đến 9% cũng khi mà chi phí thức ăn nâng cao kỷ lục trùng hợp với một thị trường dư thừa, do “hậu quả” lợi nhuận cao có được năm 2010 và năm 2011.  Đã có những nỗ lực của các nhà sản xuất… tạo  nên sự cân bằng hơn về cung/ cầu và sự cải thiện đáng kể đã đạt được trong năm 2013.

Theo Cơ quan Đầu tư và xếp hạng tín dụng của Ấn Độ (INCRA Ltd) nhu cầu về thịt gà sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức từ tám đến 10% mỗi năm.

Ngành công nghiệp thịt ở Thái Lan bị một cú đánh lớn vào năm 2004 khi xuất khẩu thịt gà đông lạnh chưa được nấu chín đã bị cấm tại một số nước sau khi bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao (HPAI).

Do đó, sản xuất giảm bởi 33% tức 900.000 tấn trong năm đó (Hình 6). Kể từ đó, ngành công nghiệp đã phục hồi với dự toán cho năm này đứng ở mức kỷ lục 1,6 triệu tấn.

Hình 6 ngành công nghiệp thịt của Thái Lan đã hồi phục từ các ổ dịch cúm gia cầm năm 2004 (000 tấn)

Sản xuất thịt ở Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng nhanh chóng 9% mỗi năm 1990-2011 (hình 7).

Trong khi tăng đã ôn hòa hơn kể từ đó, sản lượng vẫn dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 1,8 triệu tấn trong năm 2014 tiêu thụ trong nước đã giảm kể từ năm 2012 do các chiến dịch truyền thông cáo buộc ngành công nghiệp đem lại cho những con chim thức ăn biến đổi gen, do đó làm tăng sản xuất có chủ yếu là đi ra khỏi mặt sau của xuất khẩu ngày càng tăng.

Hình 7 sản xuất thịt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên kể từ năm 2001 (000 tấn)

Tháng 9 năm 2014Nguồn tin: Viện chăn nuôi
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

 Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 696
  • Tháng hiện tại: 41076
  • Tổng lượt truy cập: 4274320