Văn bản mới ban hành trong tháng 06 liên quan đến doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ ba - 09/06/2015 20:43 - Người đăng bài viết: thanhtu
1. Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập;

Ngày 28/05/2015, Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Nội vụ đã ra Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do doanh nghiệp gây ra cho xã hội...

Theo đó, việc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong cùng thời gian giữa các cơ quan; giảm thiểu tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp; không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động bình thường. Việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp phải chính xác, đầy đủ, kịp thời; yêu cầu trao đổi, cung cấp 
 

 

thông tin doanh nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu quản lý Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan yêu cầu.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm công khai tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu đơn vị trực thuộc, hành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử lý và biện pháp khắc phục hậu quả của các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp có hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối công khai thông tin doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư; Cục Thuế công khai danh sách các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố có hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/07/2015.


2. Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã;

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sử dụng vốn nhàn rỗi và huy động tiền gửi của thành viên, hợp tác xã thành viên để cho thành viên, hợp tác xã thành viên vay theo hình thức tín dụng nội bộ là nội dung quy định tại Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/05/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng cho phép hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ cho chủ nợ theo cam kết trong hợp đồng. Trong đó, việc huy động vốn phải có phương án được đại hội thành viên hay hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) phê duyệt theo thẩm quyền được phân cấp tại điều lệ và quy chế quản lý tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

 

 

việc vay vốn của tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được thực hiện thông qua hợp đồng vay vốn với tổ chức kinh tế, cá nhân cho vay theo quy định của pháp luật.

Về quản lý thanh toán với thành viên và người lao động, bao gồm các khoản tiền công, tiền lãi và các khoản khác, Thông tư quy định, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải mở sổ chi tiết theo dõi từng đối tượng, từng khoản tiền phải trả. Những khoản trả công bằng sản phẩm phải mở sổ chi tiết theo dõi số lượng, đơn giá và số tiền phải trả; đồng thời, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải mở sổ thanh toán với thành viên để thực hiện công khai tài chính và quy chế dân chủ với thành viên; đặc biệt, không được thanh toán qua các đội, tổ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2015.


3. Nghị quyết 40/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 năm 2015;


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

 Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1383
  • Tháng hiện tại: 38483
  • Tổng lượt truy cập: 4322942