Công văn số 1149/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản

Đăng lúc: Thứ năm - 27/03/2014 09:26 - Người đăng bài viết: thanhtu
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 1149/TTg-KTN
V/v chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2012
 
Kính gửi:  
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2183/TTr-BNN-KH ngày 17 tháng 7 năm 2012 và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại cuộc họp ngày 03 tháng 8 năm 2012 về một số chính sách cấp bách hỗ trợ sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện việc giãn nợ tối đa 24 tháng và hạ lãi suất đối với khoản vốn đã vay; tiếp tục cho vay mới với lãi suất thị trường thấp nhất (11%) cho các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm; nuôi cá tra, chế biến cá tra xuất khẩu.
2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, các địa phương chỉ đạo:
- Các cơ quan chức năng, Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, bảo đảm tiêu thụ cá tra với giá mua ổn định và có lợi cho người sản xuất.
- Tiếp tục có các giải pháp lâu dài để phát triển sản xuất chăn nuôi lợn, gia cầm, nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu thực phẩm cho thị trường và nguyên liệu cho xuất khẩu.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng, các hiệp hội ngành hàng tiếp tục tìm kiếm thị trường, chỉ đạo tổ chức liên kết, hợp tác giữa nông dân với các doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; kịp thời kiến nghị cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn kể cả sửa đổi, bổ sung chính sách mới nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa ổn định./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
-  VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). 93
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
(Đã ký)
 
Hoàng Trung Hải

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

 Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 188
  • Tháng hiện tại: 10774
  • Tổng lượt truy cập: 4006690