Công nhận giống vật nuôi mới tại Việt Nam: Chồn nhung đen

Đăng lúc: Thứ ba - 30/07/2013 03:39 - Người đăng bài viết: thanhtu
Chồn nhung đen: giống vật nuôi gây nhiều tranh cải nay đã được công nhận là giống vật nuôi được phép nuôi, mua bán, giết mổ tại Việt Nam
Chồn nhung đen được công nhận là giống vật nuôi mới tại Việt Nam

Chồn nhung đen được công nhận là giống vật nuôi mới tại Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG  THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 36/2013/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013
 
THÔNG TƯ
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN GIỐNG VẬT NUÔI MỚI VÀ ĐƯA VÀO "DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM"
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013;
Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư công nhận giống vật nuôi mới và đưa vào "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam",
Điều 1. Công nhận giống vật nuôi mới và đưa vào "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam":
Tên tiếng Việt: Chồn nhung đen (tên khoa học: Cavia porcellus).
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2013.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Công báo và Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám


Nguồn tin: Cổng thông tin Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

 Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 475
  • Tháng hiện tại: 12350
  • Tổng lượt truy cập: 4022972