Heo được nuôi bằng loại cám sạch theo công nghệ Nhật /// Ảnh: Trung Chuyên